پرداخت‌بعدازکنفرانس

980 هزار تومان

  • دوروزکنگره
  • ناهار و میان وعده
  • منابع آموزشی
  • گواهی نامه صلاحیت دیجیتالی
  • کیت کنفرانس
  • B2B Meeting
×

پرداخت‌بعدازکنفرانس #1

980 هزار تومان