قبل‌ازکنفرانس

790 هزار تومان

  • حضوردوروزه
  • ناهار و میان وعده
  • منابع آموزشی
  • گواهی نامه صلاحیت دیجیتالی
  • کیت کنفرانس
  • B2B Meeting
×

قبل‌ازکنفرانس #1

790 هزار تومان