بایگانی: Event

آکادمی آوارد

نوشته شده در
تا شروع همایش 2019-04-15 10:00:00 خرید بلیط تاریخ و زمان برگزاری زمان و مکان برگزاری همایش تاریخ برگزاری 8 دی ماه 97 زمان 10:00 صبح درباره همایش این یک کنفرانس شگفت انگیز برای این انجمن است درباره همایش ۲۰۱۸ لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک ادامه مطلب

همایش تجارت جهانی

نوشته شده در
تا شروع همایش 2018-04-15 10:00:00 خرید بلیط تاریخ و زمان برگزاری زمان و مکان برگزاری همایش تاریخ برگزاری 8 دی ماه 97 زمان 10:00 صبح درباره همایش این یک کنفرانس شگفت انگیز برای این انجمن است درباره همایش ۲۰۱۸ لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک ادامه مطلب

همایش سالانه فرهنگی

نوشته شده در
تا شروع همایش 2019-04-15 10:00:00 خرید بلیط تاریخ و زمان برگزاری زمان و مکان برگزاری همایش Event Date & Time 8 دی ماه 97 زمان 10:00 صبح درباره همایش این یک کنفرانس شگفت انگیز برای این انجمن است درباره همایش ۲۰۱۸ لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و ادامه مطلب

همایش ملی مدیریت

نوشته شده در
تا شروع همایش 2018-04-15 10:00:00 خرید بلیط تاریخ و زمان برگزاری زمان و مکان برگزاری همایش تاریخ برگزاری 8 دی ماه 97 زمان 10:00 صبح درباره همایش این یک کنفرانس شگفت انگیز برای این انجمن است درباره همایش ۲۰۱۸ لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک ادامه مطلب