دسته: همایش

و اینک بازگشت دایناسورها یا کفتربازی دیجیتالی !!

نوشته شده در درج نظر

پرده اوّل: داشتم با تبلتم”Angry Birds” بازی می کردم، بابام اومد کنارم نشست. یه سری تکون داد و زیر لب گفت : بدبخت! آخرشم کفترباز دیجیتالی شدی!!                                                                                ( برداشت آزاد) پرده دوّم :  سازمان های ما به آلزایمر بی تفاوتی دچار شده اند. وللعجب، چنان نشان می دهندکه اوضاع روبراه است و همه چیز

ادامه مطلب

گربه و عموسام و تحول دیجیتالی

نوشته شده در درج نظر

نیچه سخنی خطاب به فیلسوفان دارد : “خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید” در این میان انحصار اندیشی و کوته بینی مطلوب کسانی است که فقط به عافیت دلار نفتی روتین حقوق ماهیانه خود می اندیشد و گرنه مرگ یک بار ، شیون هم یک بار (باتاسی از گفتارسیدشهیدان اهل قلم مرتضی آوینی)

ادامه مطلب