هندسه محتوا

محتــوا + سخنــران

اگر بخش سخنرانی ها و محتوا را یکی از مهم ترین عناصر موفقیت یک رویداد به حساب بیاوریم، آنگاه به اهمیت و حیاتی بودن مهندسی و طراحی یک برنامه مدون، هدفمند، آرمانگرا و واقعیت پذیر پی خواهیم برد.

هیاهوی تحول دیجیتالی این روزها در همه جغرافیای کار، و محیط های کسب، شنیده و درک می شود. انگار قراراست درواقعیت، تحولی در همه شئون زندگی و کار به وقوع بپیوندد. انگار قراراست مرزهای مقهور و منزوی، و کنش پذیریِ استعدادهای نهفته محو شوند.

انگار قراراست در عرصه مزیت های رقابتی فرصت هایی جدی برای جدیدترین تعریف بازاریابی بیرون از مرزها رخ بنمایاند.

شاید تحول دیجیتالی منجی کسب و کار کشور از دست اژدهای چندسردولت محوری، و حرکت های انقلابی، برای گام برداشتن در مسیل های خروشان گلوبال باشد .

شاید فرصت پر شدن جیب مان از دلار ویورو را تحول دیجیتال داردبه ما هدیه می دهد.

شاید به حق علی(ع) کسب و کار ایرانی با دم تحول دیجیتالی زیر و رو شد و جای آن را سازه ای جوان و نوگرا پر کرد.

کسی چه می داند،گویا تحول دیجیتالی گاف بارز وسوتی معنادار کارخانه های اندیشه و فناوری غرب برای حل موانع و تحریم و فشار بیرونی و همچنان رهایی از بند بی تدبیری مدیران فرتوت و سنتی، و ساختار منجمد سازمانی و روش های انگیزه کش و ته نشین شده فعلی درونی باشد. و کسی چه می داند بلکه تحول دیجیتالی اسم رمز رهایی از اقتصاد بدون نفت باشد. شاید.

محتوای کنفرانس تحول دیجیتالی را با در نظر گرفتن واقعیات زیر تبدیل به برنامه خواهیم کرد:

  1. مختصات تئوری تحول دیجیتالی قابلیت درک، خوانش، ژرف نگری،تأویل و تشریح و ارائه(پرزنت)دارد. این مهم از طرف افراد انتخاب شده به راحتی خیلی و تمیز یاد داده می شود.
  2. به واقع همه کاتالیست ها یا به قول موبورها گیم چنجرها و همه اهداف تحول دیجیتالی فی البداهه برای ما(ما که دنبال تحولیم) نه فعلاً لازم است و نه دست یافتنی. پس بخشی از محتوا شنیدن از مزایا و حضور و وجود گیم چنجرها(پهباد،AR/VR،هوش مصنوعی،…..) و بیان مثال و نمونه های بیرون خواهدبود .
  3. خب تلاش هایی نیز در جهت اجراء و تزریق تحول دیجیتالی در DNA کسب کارهای سازمانی در حال انجام است که ستودنی است امّا شتاب بیش از اندازه و بدون مطالعه درباره نحوه اجراء و یا استعداد درخواست کنندگان می تواند شدیداً به این فرزند نورسیده آسیب وارد کند. عزیزانی از اندیشگران و نوگرایان و استعداد های همیشه در صحنه ایرانی، در این بخش، از شرح ماجرای آچارکاری سازمان های مخاطب خود با استفاده از جعبه تحول دیجیتالی خواهند بهره مندمان خواهند کرد.
  4. سخنران خارجی هم دوست داریم دعوت کنیم!! ولی نه با دلار ۱۵۰۰۰ تومانی فعلاً امکان پذیراست و نه فعلاً از نظر شورای محتوا، به لحاظ واقعیت اکوسیستم داخلی درمقایسه با چابکی فعالیت های آنها به لحاظ عدم انطباق امکانات و دانش با معادل های ایرانی این حرکت هیجان انگیز پیشنهاد می شود. بنابراین همه بار محتوایی کنفرانس به دوش علمداران دانش و فناوری ایرانی خواهد بود .
  5. نگران نباشید از پَسش برمی آییم.