هم زمانی و هم مکانی دوکنفرانس

هم زمانی و هم مکانی دوکنفرانس

نوشته شده در نویسنده 1268
دبیرخانه کنفرانس تحول دیجیتالی در صنعت سفر اعلام کرد به منظوربهره برداری بیشتر و درک کامل تر مبانی بنیادی تحوا دیجیتالی مقرر شد دو کنفرانس تحول دیجیتالی در صنعت سفر و کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی هم زمان و هم مکان برگزارگردند. لازم به ذکر است قراربود کنفرانس تحول دیجیتالی در صنعت سفر هم زمان با روز تحول دیجیتالی و توریسم که از طرف مجمع جهانی توریسم تعیین شده بود در مهرماه برگزارگردد که متاسفانه بنا به دلایل متعدد برگزارنشد. کنفرانس تحول دیجیتالی در صنعت سفر در روزهای ۸و ۹ اسفند ماه در محل هتل همای تهران برگزارخواهدشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی کنفرانس سر بزنید: http://digitaltravel-summit.ir